Sunday, 30 October 2011

CANELLA GOLD - SIMPANAN EMAS MELALUI AR-RAHNU

Apa yang kami Tawarkan kepada anda?
1.         Kami memudahkan anda untuk membeli emas melalui kami
            dengan cara yang lebih bijak iaitu melalui sistem Ar-Rahnu.
            Dengan aplikasi pembelian emas melalui sistem Ar-Rahnu anda
            hanya perlu sediakan modal sebanyak (30%) daripada nilai
            keseluruhan harga Emas semasa (100%) dan selebihnya,
            (70%) diuruskan oleh Ar-Rahnu sepenuhnya.
            Permulaan modal yang sangat rendah!

2.         Selamat!!
            Ketulenan emas yang dibekalkan oleh kami diuji sepenuhnya
            oleh pegawai Ar-Rahnu di hadapan anda mengikut piawaian
            yang ketat dan tepat. Anda hanya perlu membayar modal
            (30%) kepada kami setelah emas yang anda beli itu disahkan
            ketulenan mutunya oleh Ar-Rahnu dan anda berpuas hati,
            barulah proses keseluruhan di teruskan.

3.         Khidmat bimbingan dan nasihat PERCUMA sepenuhnya kami sediakan
            semasa proses gadaian tersebut dilakukan. Kami juga membimbing anda
            secara berterusan dan anda boleh mendapatkan nasihat dari
            kami sepanjang masa.
                

No comments:

Post a Comment