Tuesday, 1 November 2011

CANELLA GOLD - Menjana pendapatan melalui simpanan emas (AR-RAHNU)

CANELLA GOLD memberikan anda cara-cara bijak miliki EMAS tanpa membeli secara tunai & kami menjual emas 999@916 lebih rendah dari harga emas semasa.

Anda juga boleh menambah pendapatan melalui sistem gadaian (AR-RAHNU). Dengan aplikasi pembelian emas melalui siatem (AR-RAHNU), anda hanya perlu megeluarkan modal sebanyak (30%) daripada nilai keseluruhan harga emas semasa (100%) dan selebihnya (70%) diuruskan oleh (AR-RAHNU) sepenuhnya.

Permulaan modal yang sangat rendah!!!
Untuk keterangan lanjut..Sila hubungi pegawai-pegawai pemasaran kami.

No comments:

Post a Comment